Bilişim Vadisi, bilişim ve iletişim teknolojileri alanındaki küresel ve yerel inovasyon ve teknoloji transfer merkezleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri, uluslararası ve ulusal yatırımcılar ve fonlar, konunun muhatabı tüm sivil toplum örgütleri, özel sektör ve devletin tüm kamusal alanı ile iş birliği yapacak ve proje bazlı müşterek çalışmalar geliştirerek teknoloji tabanlı kalkınmaya önderlik edecektir.

Bilişim vadisi, bilimin teknolojiye, teknolojinin ürüne dönüştürüldüğü bir platformdur. Bir fikrin yada projenin pazarlanabilen bir ürüne dönüşmesi ya da ticarileştirilmesi burada gerçekleştirilecektir. Amacımız,2023 Vizyon hedefleri çerçevesinde Türkiye’nin gücüne güç katacak, katma değeri yüksek yeni teknolojilerin ve ürünlerin üretilmesini sağlamaktır. Bu yapının kurulabilmesi için Bilişim Vadisi, girişimci için ekosistemin, finansal desteğin ya da yatırımcı ağının sağlandığı bir yer olarak oluşturulacaktır.

Detaylı bilgi için; www.bilisimvadisi.co


EFF her yıletkinliklerdüzenlemektedir. Etkinliklerimizde teknoloji alanındaki gelişmelere ön ayak haline getiren, teknoloji dünyasını değiştiren fırsat ve zorluklar hakkında size yeni bilgiler sunarak, lider kuruluşların en iyi uygulamalarını gösterir ve diğer kişiler ile buluşmanıza ve tartışmanıza olanak sağlarız.

Detaylı bilgi için; www.effuture.com