Ömer Sinan Bayçelebi


Genel Müdür Yardımcısı V.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü