IOT Teknolojisi

2017-10-05 12:50:39

IOT kısa açıklamasıyla bilinen nesnelerin interneti kavramını günümüzde sıklıkla duymaktayız. İlk olarak 1999 yılında bir sunumda karşımıza çıkan bu ibare popülerliğini ve vizyonunu her geçen gün arttırmaktadır.

Nesnelerin İnterneti ve Gelişimi?

İnternet vasıtasıyla nesneler birbirleriyle etkileşime geçip veri alışverişinde bulunmaktadır. Bu işlemi nesneler bir protokol vasıtasıyla gerçekleştirmektedir. Bu protokol dünyada her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Ayrıca nesnelerin interneti için, birbirleriyle bir protokol vasıtasıyla bağlı olup birbirleriyle bilgiler paylaştıran cihazlar tanımı da yapılabilir.

İlk olarak 1991 yılında yaklaşık 15 akademisyenin kurduğu kahve makinesinin görselini görmek vasıtasıyla bir sistem geliştirdi. Bu sistemde kahve makinesinin görüntüsü dakika da 3 defa internet vasıtasıyla bilgisayara gelmekteydi. O zamanlarda ve o zamanların koşullarında bu uygulama geleceğe ışık tutmuştu. Yapılan bu uygulama eş zamanlı olarak görüntüyü çevrimiçi bir şekilde bilgisayarın ekranına verdiğinden dolayı nesnelerin interneti için ilk uygulama olarak kabul edildi. Daha sonrasında 1999 yılında KevinAsthon firması bir sunumda Internet Of Things kavramını ortaya attı. Bundan sonra bu kavram gelişimi her geçen gün devam ettirdi.

 

Nesnelerin İnternetinin Günümüzdeki Yeri ve Önemi

Günümüzde yaklaşık olarak 11 milyar cihaz bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar da bunu kanıtlar niteliktedir. Yine aynı şekilde bu konu üzerinde yapılan bir diğer araştırma da 2020 yılında toplam cihazların 50 milyar olacağıdır. Ayrıca 2020 yılındaki 20 cihazın birbirleri arasındaki iletişimiyle 2008 yılının toplam internet trafiği eş değer olacağı ön görülmektedir.

Nesnelerin interneti sadece cihazların birbirleriyle internete bağlanıp iletişime geçmesinden ibaret değildir. RFID benzeri tanımlayıcılarda bilgi üretmek amacıyla da bu teknolojiyi kullanılmaktadır. Buda nesnelerin interneti kavramının sadece cihazların birbiriyle bağlanması önyargısını ortadan kaldırmaktadır. Aynı zamanda bu teknoloji vasıtasıyla artık cihazlar sadece birbirleriyle iletişime geçmekle kalmayıp kendi yeteneklerini de kazanmaktadır. Nesnelerin bizlerle iletişime geçmesi, onları gözlemleyebilmemiz, onları kontrol edebilmemiz bu yeteneklerden sadece birkaçıdır.

Bu teknolojinin biz insanoğluna yararı olduğu gibi zararları da vardır. Cihazlar birbirleriyle iletişime geçerken ortaya inanılmaz bir veri trafiği çıkacaktır. Buda verilerin işlenmesini ve çözümlenmesini zorlaştıracaktır. Bunun yanı sıra veri gizliliğinin azalması ve güvenliğinin düşmesi de karşılaşılacak diğer sorunlardandır.