Ekip Başarısını Arttırmak İçin Önemli Olan, Yumuşak Yetenekler mi, Teknik/Zor Yetenekler mi

2019-09-12 08:46:53

Kurumunuzun işe alma kriterleri, ölçülmesi ve edinilmesi görece daha kolay olan programlama yeteneği, teknik sertifikalar, dereceler ve dil bilgisi gibi teknik niteliklere mi odaklı? O zaman bir şeyleri eksik yapıyorsunuz demektir.

Son derece gerekli olan teknik yeteneklerin yanında, başarılı bir takım ve proje yönetimi için “beşeri yetenekler” giderek daha önemli hale gelmektedir. İşbirliği, esneklik, etkili iletişim, liderlik, iç motivasyon, ilişki ve güven oluşturma bu becerilere örnek gösterilebilir.

Son on yılda yeni çalışma yöntemlerinin getirdiği hızlı bir değişime tanık olduk. İş yaşamının geleceği, ekip üyelerinin beşeri yeteneklere sahip olmasını gerektirmektedir. Bu dinamiği açıklamak için işte beş neden:

Neden # 1: Teknoloji, tüketicilerin günlük hayatının bir parçası oldukça teknik bilgilerin öğrenilmesi daha sezgisel oluyor, uzmanlaşmak kolaylaşıyor. Bilişim ve iletişim teknolojilerinin hayatımızın bir parçası olmasıyla teknolojiyi verimli kullanmak daha kolay hale geldi. Teknoloji kullanımındaki bu devrimsel değişim sayesinde, makul yeterliliğe sahip bir ekip üyesi aylarca, yıllarca eğitim almadan güçlü araçlarla hızlı bir şekilde teknik bilgilere ulaşabiliyor. Örneğin, videoları düzenlemek, grafik verileri oluşturmak artık çok daha kolay oldu. Bugün, bulutta yüklü kullanımı kolay yazılımlar ile bu tip işler kısa sürede yapılabiliyor ve mükemmel sonuçlar alınıyor.

Neden # 2: “Zor beceri” gerektiren görevler artık  bir makine tarafından yerine getirilebilir. Yapay zeka, makine öğrenmesi ve otomasyon işin teknik bileşenlerinin, önceden yapılandırılmış, tekrarlayan veya programlanabilir öğelerinin yerini almaktadır. Bununla birlikte, bu bağlamda, yaratıcılık, liderlik ve işbirliği  gibi benzersiz insan özellikleri, otomasyon veya yapay zeka ile kolayca değiştirilemez. Bu tür beşeri yetenekler ve kişisel özellikler talep edilmeye devam edecek ve sürdürülebilir bir değer sunacaktır.

Neden # 3: İlgili teknik beceriler hızlı bir şekilde eskimektedir. Çalışanlar hızla iş değiştiriyor ve dünün teknik becerileri hızla değerini kaybediyor. Bu nedenle, yeni ve yaklaşmakta olan şeyleri öğrenmek için esneklik ve uyum sağlama gibi beceriler, konuyla ilgili kalabilmek için zorunludur. Bu arada, sebat ve motivasyon gibi çeşitli beşeri beceriler bir takımı ileriye götürebilir, özel proje taleplerini karşılamak için gerektiğinde yeni teknik beceriler projeye özel öğrenilebilir.

Neden # 4: Proje ekipleri  hiyerarşik ve kalıcı olmaktan çok geçici ve talep üzerine oluşturulan bir yapıya dönüştü. Ekip oluşturma daha akıcı ve proje odaklı hale geldikçe, hızlı bir şekilde uyum sağlama, iş arkadaşlarıyla ilişki kurma ve güven oluşturma, kritik hale gelen takım hedeflerine ulaşmak için nasıl değer katmak gerektiği üzerine sorumluluk alma gibi beceriler önem kazandı. Bu kişisel beceriler olmadan, mükemmel teknik becerilere sahip olan ekipler bile dinamik bir çalışma ortamındaki yeni zorluklara çözüm oluşturamayabilir.

Neden # 5: Sanal, dağıtılmış ekipler birçok sektörde ana akım haline geliyor. Sanal ekipler, bir projede sonuca ulaşmak için gereksinim oldukça bir araya getirilen uzak veya dağıtık üyelerden oluşuyor. Birden fazla zaman diliminde çalışanların bilgi ve uzmanlığına gereksinim duyulabiliyor. Ekip üyeleri evden veya yöneticilerinden farklı bir yerde çalışabiliyor. Bu ortam nedeniyle, çalışanlar, geleneksel olarak ortak, hiyerarşik, denetimli ekip modelinin yokluğunda kendi kendini yönetme ve üretken olmak durumundalar. Bu dağıtık ekipler sade ve daha fazla sonuç odaklı olma eğilimindedir. Bu ekip yapısıyla, teknik becerilere bakılmaksızın, beşeri becerilerinin sonuçlarına ulaşmak için daha yüksek öncelikli bir ön koşul olacağını görebilirsiniz. Uyumlu, çok yönlü, iletişim kurmakta ve işbirliği yapmada etkili, üstün duygusal ve sosyal zeka sahibi çalışanlar ekiplerini başarıya götürmede daha başarılı olacaktır.

Kuruluşunuzun işe alma ve kurum içi eğitimlerdeki amacı nedir? Sorulması gereken ilk soru, teknik becerilerin aksine beşeri becerilerinin geliştirilmesine ne kadar zaman, enerji ve kaynak ayrılması gerektiğidir. İletişim becerilerinin nasıl kullanıldığına bağlı olarak, yeniden önceliklendirme yapma şansınız olabilir.

Unutmadan şunu de belirtelim: İletişim becerilerine sahip çalışanlarınızdan oluşan proje ekiplerinizin verimliliğini arttırmak için kuruluşunuzu Unify tümleşik iletişim ve işbirliği çözümüyle donatın :-)

DVA Bilgi Teknolojileri A.Ş., Gokhan Gozutok, Genel Müdür Yardımcısı