Dijital Dönüşüm

2017-09-29 09:54:21

Dijital Dönüşüm hızla gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar ve değişen toplumsal ihtiyaçlar doğrultusunda, organizasyon daha etkin, verimli hizmet vermek ve faydalanıcı memnuniyeti sağlamak üzere insan, iş süreçleri ve teknoloji unsurlarında gerçekleştirdiği bütüncül dönüşümüdür. Dijital dönüşümü birkaç teknolojiye indirgemek mümkün değildir ancak web 2.0, mobil, genişbant internet, bulut bilişim, dijital medya, büyük veri, yapay zeka, artırılmış gerçeklik, nesnelerin internet ve 3D yazıcıların çığır açan etkisi yeni bir dönemi başlatmıştır.

Dijital Dönüşüm Süreci Kolay Değildir:

  • ·         Tek ve Hazır paket çözümü bulunmamaktadır.
  • ·         Çözümün ne olduğu hakkında net bir cevap bulunmamaktadır.
  • ·         Teknoloji hızlı bir şekilde değişmektedir ancak alışkanları değiştirmek oldukça zordur.
  • ·         Dijital dönüşüm çok farklı unsurları (insan, süreç ve teknoloji) birlikte dönüştürmeyi ve yönetmeyi gerektirmektedir.
  • ·         İş ve işlemler beklememektedir.
  • ·         Dijital dönüşüm süreklidir.
  • ·         Dijital dönüşüm geçmiş, bugün ve geleceği aynı anda düşünmeyi gerektirmektedir.